Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

Home

Janneke van Mens-Verhulst was van 1995 tot 2006 bijzonder hoogleraar “Theorie en praktijk van de Vrouwengezondheidszorg” aan de Universiteit voor Humanistiek. Als zodanig participeerde ze ook in de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies en was ze bestuurslid van de Dutch Foundation for Women and Health Research. Vanaf het begin (2013) maakt ze deel uit van de Alliantie “Gender & Gezondheid”, het samenwerkingsverband tussen verschillende medische experts, wetenschappers, het bedrijfsleven, kennisinstituten en vertegenwoordigers van de overheid. Ze eindigde als lid van de Programmacommissie Gender & Gezondheid van ZonMw (2016-2020).

Van 2007 tot medio 2013 was ze redactielid van het Tijdschrift voor Genderstudies, nadien secretaris van het Dagelijks Bestuur (tot 31 maart 2017).

In haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten heeft zij de bestaande gezondheids(zorg)-kennis en praktijken altijd kritisch benaderd. Eerst betrof dit alleen de arts-patient interactie. Later breidde zij haar interessegebied uit tot sekseverschillen en met name de behandeling en bejegening van vrouwen. Zie voor een momentopname uit 2006 dit interview in Pandora. Haar publicaties op het gebied van diversiteit in de zorg en (inter)generationele kwesties zijn hiervan het logische vervolg. Deze ontwikkeling is goed te traceren in haar afscheidsrede Werken aan de hulpverlening.

Zij studeerde sociale psychologie en pedagogiek/andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1972 werd ze wetenschappelijk medewerkster van Universiteit Utrecht: tot 1976 bij de medische en tot 2006 bij de sociale faculteit. Zo werkte ze achtereenvolgens in de medische psychologie, de andragologie, de klinische psychologie en de gezondheidspsychologie. Tot 2020 heeft ze daar een gastvrijheidsovereenkomst genoten.

 

ORATIE 1996                              Diversiteit als bron van zorg

REDE 2000                                Het Huis van de Diversiteit

AFSCHEIDSREDE 2006         Werken aan de hulpverlening: van tweerichtingsverkeer naar kruispuntdenken.

ALLE PUBLICATIES VAN JANNEKE VAN MENS-VERHULST