Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

Home

Janneke van Mens-Verhulst was van 1995 tot 2006 bijzonder hoogleraar “Theorie en praktijk van de Vrouwengezondheidszorg” aan de Universiteit voor Humanistiek. Als zodanig participeerde ze ook in de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies en was ze bestuurslid van de Dutch Foundation for Women and Health Research. Vanaf het begin (2013) maakt ze deel uit van de Alliantie “Gender & Gezondheid”, het samenwerkingsverband tussen verschillende medische experts, wetenschappers, het bedrijfsleven, kennisinstituten en vertegenwoordigers van de overheid. Tegenwoordig is ze lid van de Programmacommissie Gender & Gezondheid van ZonMw.

Van 2007 tot medio 2013 was ze redactielid van het Tijdschrift voor Genderstudies, nadien secretaris van het Dagelijks Bestuur (tot 31 maart 2017).

In haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten heeft zij de bestaande gezondheids(zorg)-kennis en praktijken altijd kritisch benaderd. Eerst betrof dit alleen de arts-patient interactie. Later breidde zij haar interessegebied uit tot sekseverschillen en met name de behandeling en bejegening van vrouwen. Zie voor een momentopname uit 2006 dit interview in Pandora. Haar publicaties op het gebied van diversiteit in de zorg en (inter)generationele kwesties zijn hiervan het logische vervolg.

Zij studeerde sociale psychologie en pedagogiek/andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1972 werd ze wetenschappelijk medewerkster van Universiteit Utrecht: tot 1976 bij de medische en tot 2006 bij de sociale faculteit. Zo werkte ze achtereenvolgens in de medische psychologie, de andragologie, de klinische psychologie en de gezondheidspsychologie.Nog steeds geniet ze daar een gastvrijheidsovereenkomst.

Zij is nog actief op het terrein van gezondheidszorg, hulpverlening en onderwijs en beschikbaar als auteur, redacteur, reviewer en onderzoeksadviseur.