Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

Projecten

ALLIANTIE GENDER & GEZONDHEID (2013 – )

Samenvatting. In 2013 is er op initiatief van vrouwennetwerk WOMEN Inc. en ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Alliantie Gender & Gezondheid tot stand gekomen van beleidsmakers, medisch specialisten, een zorgverzekeraar, kennisinstituten, onderzoekers en wetenschappers.

De Alliantie Gender & Gezondheid pleit voor erkenning van de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Haar activiteiten zijn gericht op het kwalitatief verbeteren en efficiënter inrichten van de gezondheidszorg, zodat vrouwen en mannen gelijke kansen hebben goede gezondheid. Daarmee treedt ze in de voetsporen van de vroegere  vrouwenhulpverlening. Het programma van de Alliantie G & G is opgebouwd uit drie pijlers:  onderzoek, opleidingen en bewustwording.

GESCHIEDENIS VAN DE VROUWENHULPVERLENING (2005-2008), in samenwerking met prof dr B.W. Waaldijk, hoogleraar Taal- en cultuurstudies aan Universiteit Utrecht.

Samenvatting:In het project “Geschiedenis van de Vrouwenhulpverlening” hebben we gewerkt aan een historische terugblik op de wijze waarop de Nederlandse vrouwenbeweging zich heeft ingespannen heeft voor de gezondheid van vrouwen. Het project bestreek de ontwikkeling tussen 1970 en 2000, op drie domeinen van de vrouwenhulpverlening: geweldshulpverlening en geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Per domein zijn er zowel project- als beleidsstudies gedaan om inzicht te krijgen in de aard van de ontwikkelingen – op nationaal en lokaal niveau. Ook zijn er registers samengesteld van zaken, organisaties en personen.

Parallel aan dit project hebben we meegewerkt aan het videoproject “Vrouwenhulpverlening” van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (tegenwoordig ATRIA-kennisinstituut geheten). De studies, registers en DVD zijn bij BSL uitgegeven onder de titel Vrouwenhulpverlening 1975-2000, maar inmiddels niet meer via de boekhandel verkrijgbaar. Zie voor enkele inleidende teksten onder publicaties vrouwenhulpverlening.

KWALITEIT VAN VROUWENHULPVERLENING (1986 – 1995)

Samenvatting: Vrouwenhulpverlening is begonnen als een gezondheidsbeweging voor en door vrouwen. Dit betekende dat de pioniers vooral met voorschriften en vuistregels werkten maar nog geen theoretische kaders hadden om de onderlinge samenhang te verduidelijken. Hiervoor moesten eerst praktijken worden beschreven en vergeleken. Pas toen daaruit enige duidelijkheid en convergentie ontstond, had het zin ook evaluatieve studies te starten. Sommige van deze studies zijn door de belanghebbende organisaties betaald, maar de meeste kwamen via doctoraal onderzoeken en scripties van studenten tot stand, met bemiddeling van de wetenschapswinkels (het zogenoemde grijze circuit). Voor een overzicht, klik hier:Kwaliteit van VHV. Veel van deze publicaties zijn verkrijgbaar bij ATRIA-kennisinstituut (het vroegere Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging ), eventueel via mijn persoonlijk archief.