Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

Projecten

Methodologische verkenningen

Samenvatting. Wie onderzoek wil doen vanuit  het perspectief van non-lineaire dynamische systemen, wordt een padvinder. Er zijn terreinen te ontginnen in genderstudies, minderhedenstudies en praktijkonderzoek. Zie onder andere Feministische Hulpverlening en Empirische Evidentie (2001), Socio-cultural inequities in health research (2011) en “Simulatie als onderzoeksmethode”, i.s.m. Bart van Linder, in Praktijkonderzoek in ontwikkeling (2014).

Mechanism design
Zie het programma van de alumnikring andragologie

Toepassing van een systeemdynamische perspectief op de chronificatie van medisch onverklaarde klachten (1998-heden), in samenwerking met dr. C. van Dijkum van de groep Methoden en Statistiek van Universiteit Utrecht.

Samenvatting: Onderzoek naar het ontstaan van medisch onverklaarde klachten als chronische vermoeidheid of chronische pijn besteedt meestal niet veel aandacht aan de mogelijke rol van feedbacklussen – noch in de modelvorming noch in de empirische toetsing. Doel van dit project was te analyseren welke rol zich herhalende ketens van (psychosociale) oorzaken en gevolgen spelen in de chronificatie. Daarbij gaat het zowel om de microdynamiek van patiënten als van hulpverleners; een microdynamiek die met behulp van computersimulaties zal worden nagebootst.
Zie ook Dijkum, C. van; Verheul, W.; Lam, N.; Bensing, J. Non linear models for the feedback between GP and patients. In: R. Trappl (ed.). Cybernetics and Systems. Wenen: Austrian Society for Cybernetic Studies, 2008