Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

NIEUWS

Uit een aantal lezingen die ik in de jaren negentig heb gehouden, blijkt hoe men zich vanuit  vrouwenhulpverleningsbeweging  heeft ingespannen om enerzijds geïntegreerd te raken in de reguliere zorg en het hulpverleningsonderwijs en – onderzoek en anderzijds het gedachtengoed zodanig te vernieuwen dat het ook maatschappelijk relevant bleef.  De integratielijn is bijvoorbeeld  terug te vinden in VHV-onderzoek en de Neurotische Paradox van Klinische Psychologie (1994), VHV en kwaliteitszorg: voorwaarden voor een win-winrelatie (1995) in de verslavingszorg en De mythe van sekseneutrale zorg (1998)  – betreffende verzorgingstehuizen. Vernieuwingspogingen en zelfreflectie spreekt uit Beweging van de beweging (1995), Emancipatorische ontwikkelingen in de zorg (1997) en Het Huis van de Diversiteit (2000). Zie publicaties onder “Van Vrouwenhulpverlening naar Gender en Gezondheid”.

Verschuivingen in legitimatie van seksesensitieve zorg (2005) is weer actueel nu Gender en Gezondheid wederom een thema van onderzoek en beleid is.

In stukken over gender en gezondheid(szorg) worden afwisselend termen als gendersensitiviteit, genderbewustheid,  genderrelevantie, genderresponsiviteit en genderneutraliteit gebruikt. Deze notitie Gender-hoe laat zien door wie bepaalde termen worden gebruikt en met welke connotaties.

Een gendersensitieve benadering van levensloop en stressors 2019. Op 3 december 2019 heb ik deze lezing gehouden over  tijdens het Symposium “Sekse en Gender in de Psychiatrie” . Lezing en Powerpointpresentatie 3-12-2019 sluiten aan op mijn hoofdstuk in het recent verschenen Handboek “Psychopathologie bij vrouwen en mannen”. Met bouwstenen voor een gendersensitieve benadering van intergenerationele problematiek.

Mei 2019 is het Handboek over psychopathologie bij vrouwen en mannen, 0-100+ verschenen,  onder redactie van Therese van Amelsvoort, Marrie Bekker, Janneke van Mens-Verhulst en Miranda Olff. Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk.
Als auteur heb ik het hoofdstuk “Vrouwelijke en mannelijke levenslooptrajecten als bronnen van stress” bijgedragen, wat een aangepaste en verkorte versie is van de tekst Gender als bron van stress (2018).

Wat weten we over vrouwen die na hun pensionering blijven werken? Moet je in dat verband spreken van work-life balance, life-work balance of zijn er betere termen? Lorraine Radtke en ik zoeken het uit. Publicatie van Life Balance and the “Older” Working Woman wordt verwacht in 2020.  In: Ellen Cole & Lisa Hollis Sawyer (eds),  Older Women Who Work: Resilience, Choice, and Change. APA.

Mijn Engelstalige teksten en abstracts bieden nog meer informatie over de onderwerpen op deze Nederlandstalige website.  Klik hier om ze te bekijken.