Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

GENDER + leeftijd/ etniciteit (intersectionaliteit)

Ook op andere terreinen dan de hulpverlening speelt de vraag hoe sekse/genderfactoren interfereren met andere categorieën van sociaal verschil, zoals leeftijd, etniciteit, klasse, seksuele voorkeur of validiteit. In de rubriek gender+ staat dat deel van mijn studies waarin naast sekse/gender ten minste één extra categorie van sociaal verschil aan de orde komt.

Gender+ markeert de inclusie van andere maatschappelijke verschilstelsels in genderstudies, zoals  de overgang van de term vrouwenstudies naar genderstudies ooit de inclusie van mannen markeerde. Intersectionaliteit (deze term verwijst naar de kruising van sociaal verschilcategorieën) is hierbij een veelbelovende en veeleisende invalshoek: veeleisend, omdat ze aandacht voor zowel complexiteit als sociale ongelijkheid vergt.

Zie voor uitleg van de intersectionaliteitsbenadering de publicaties uit 2009, i.s.m. Lorraine Radtke.
De implicaties voor onderzoek komen aan de orde in onze publicatie Socio-cultural inequities in health research (2011).
Het verschil in toepasbaarheid op micro- en macroniveau  wordt behandeld in Complexiteit van diversiteit: over intersectionaliteit en mainstreaming (2011)