Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

Publicaties en lezingen

Gender als bron van stress 2018

2016 Verhalen in de andragologie-blog

Intersectional health research, 2011, i.s.m. Lorraine Radtke

Complexiteit van diversiteit: over intersectionaliteit en mainstreaming (2011)

Intersectionaliteit en hulpverlening: het Ei — van Troje deel 1 (2009), i.s.m. Lorraine Radtke

Intersectionaliteit en hulpverlening: het Ei — van Troje deel 2 (2009), i.s.m. Lorraine Radtke

Over het gevaar van verdamping en de beloftes van intersectionaliteit (2009)

IST in vijf veronderstellingen (2007/2009)

GGZ en Diversiteit -Prevalentie en Zorgkwaliteit (2009)

Etniciteit en toegankelijkheid van de GGZ (2008)

Het vals plat van het diversiteitsdenken (2007)

Werken aan de hulpverlening: van tweerichtingsverkeer naar kruispuntdenken. Afscheidsrede. (2006)

Marokkaans of vrouw (2006), i.s.m. Maria van Bavel

2005_Verschuivingen in legitimatie van seksesensitieve zorg

Argumenten voor een diversiteitsbewust curriculum in de gezondheids(zorg)wetenschappen (2005)

2005_ Een aanzet tot richtlijnen voor diversiteitsbewust onderzoek

Over oudere mannen, gezond leven en traditionele mannelijkheidsnormen (2004), i.s.m. Maria van Bavel

Diversiteit als sleutel tot vraagsturing (2003)

2003-Sekse-Genderproductie (ook) in de Psychiatrie

Feministische Hulpverlening en Empirische Evidentie (2001)

2001 Van sekse en etniciteit naar diversiteit en diversiteitscompetentie

2001_Diversiteit in theorie en praktijk

2000-Het Huis van de Diversiteit