Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

Publicaties en lezingen

Gender als bron van stress 2018

Intersectional health research, 2011, i.s.m. Lorraine Radtke

Complexiteit van diversiteit: over intersectionaliteit en mainstreaming (2011)

Intersectionaliteit en hulpverlening: het Ei — van Troje deel 1 (2009), i.s.m. Lorraine Radtke

Intersectionaliteit en hulpverlening: het Ei — van Troje deel 2 (2009), i.s.m. Lorraine Radtke

Over het gevaar van verdamping en de beloftes van intersectionaliteit (2009)

IST in vijf veronderstellingen (2007/2009)

GGZ en Diversiteit -Prevalentie en Zorgkwaliteit (2009)

Etniciteit en toegankelijkheid van de GGZ (2008)

Het vals plat van het diversiteitsdenken (2007)

Werken aan de hulpverlening: van tweerichtingsverkeer naar kruispuntdenken. Afscheidsrede. (2006)

Marokkaans of vrouw (2006), i.s.m. Maria van Bavel

2005_Verschuivingen in legitimatie van seksesensitieve zorg

Argumenten voor een diversiteitsbewust curriculum in de gezondheids(zorg)wetenschappen (2005)

2005_ Een aanzet tot richtlijnen voor diversiteitsbewust onderzoek

Over oudere mannen, gezond leven en traditionele mannelijkheidsnormen (2004), i.s.m. Maria van Bavel

Diversiteit als sleutel tot vraagsturing (2003)

Feministische Hulpverlening en Empirische Evidentie (2001)

2001_Diversiteit in theorie en praktijk

Publicaties op het gebied van diversiteit