Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

Emancipatiemonitor met hoofdstuk `Gezondheid’

6 maart 2009

Gezondheid , een hoofdstuk in de Emancipatiemonitor 2008 (p. 250-274). Het is geschreven door professor Saskia Keuzekamp en mij. Daarin is ook de actuele informatie over `allochtone’  vrouwen en mannen verwerkt. Zie www.scp.nl.