Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

Intergenerationele vraagstukken, inclusief “de derde leeftijd”

30 augustus 2013

Verschenen in 2012 en 2013:

Redactioneel “Derde leeftijd v/m” TvG 2013-2

Ambivalenties: een andere kijk op de generatiestrijd,  i.s.m. Ina Wilbrink-Peeterman op www.sociale vraagstukken.nl

Intergenerationeel denken: ambivalenties en solidariteit, december 2012,  in het  Journal for Social Intervention 21 (4): 28-48.

Recensie “Seksualiteit van ouderen” (red. A. Swinnen) in Tijdschrift voor Genderstudies 2012 (4): 73-77.

“Solidariteit tussen de generaties” – i.s.m. Ina Wilbrink-Peeterman, in het V.V.A.O.-magazine van september 2012, pag 8-10.