Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

Gezondheidsnummer van Tijdschrift voor Genderstudies

30 november 2015

Het Tijdschrift voor Genderstudies 2015-4 heeft “Gezondheid en Gender” als thema, met: een essay van Angela Maas over de ontwikkelingen in de cardiologie; een artikel over het nut van een gendersensitieve benadering in de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs daarover van Laura Kunst, Nathan Bachrach en Marrie Bekker; een interview door Marjolein Blüm met Pauline Meurs en Henk Smid over het beleid van ZonMw in deze; een artikel over de rol van sekse in de praktijken van verzekeringsbedrijven van de hand van Lisa Rebert en Ine van Hoyweghen; en een pleidooi voor gezondheidsonderzoek vanuit een intersectioneel kader geschreven door Paula Verdonk , Maaike Muntinga, Hannah Leyerzapf en Tineke Abma. Daarnaast bevat het nog een column van Myrte van de Klundert en een proefschriftsamenvatting van Hedwig Vos. Zelf heb ik de introductie verzorgd, waarin ik de actuele ontwikkelingen rond sekse/gender en gezondheid verbind met de geschiedenis van de vrouwenhulpverlening.  Zie aup.nl/nl/tijdschriften/tijdschrift-voor-genderstudies.html